YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 40 SGK Tin học 7

Giải bài 1 tr 40 sách GK Tin học lớp 7

Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại phải thực hiện thao tác gì?
a) Nháy chuột trên ô tính và sửa dữ liệu;
b) Nháy chuột trên thanh công thức và sửa dữ liệu;
c) Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu.
Hãy chọn những phương án đúng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại phải thực hiện thao tác b) hoặc c):

  • b) Nháy chuột trên thanh công thức và sửa dữ liệu;
  • c) Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu.

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 40 SGK Tin học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON