Bài 5: Thao tác với bảng tính - Tin học 7

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Nội dung bài học bài Thao tác với bảng tính dưới đây, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cách điều chỉnh độ rộng của cột, chiều cao của hàng; chèn thêm hay xóa cột, hàng; sao chép và di chuyển dữ liệu, công thức;... Mời các em cùng theo dõi bài học.

Tóm tắt lý thuyết

1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng

a. Điều chỉnh độ rộng cột

 • Bước 1: Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách hai cột;
 • Bước 2: Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang trái để thu hẹp độ rộng cột.

Hình 1. Điều chỉnh độ rộng cột

b. Thay đổi độ cao của các hàng:

 • Bước 1: Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách hai hàng;
 • Bước 2: Kéo thả xuống dưới để mở rộng hay lên trên để thu hẹp độ cao hàng.

Hình 2. Thay đổi độ cao của các hàng

Lưu ý 1: Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó.

2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng

a. Chèn thêm cột và hàng

 • Thao tác chèn thêm 1 cột:

  • Bước 1:  Nháy chuột chọn 1 cột;

  • Bước 2:  Vào INSERT chọn COLUMNS để thêm 1 cột.

Hình 3. Chèn thêm 1 cột

 • Thao tác chèn thêm 1 hàng:
  • Bước 1: Chọn vị trí cần chèn hàng;
  • Bước 2: Vào INSERT chọn ROWS để thêm một hàng.

Hình 4. Chèn thêm 1 hàng

Lưu ý 2:

 • Trong chương trình bảng tính cột luôn được chèn thêm về phía bên trái, hàng luôn được chèn phía trên;
 • Nếu chọn trước nhiều hàng hay nhiều cột thì khi thực hiện xong thao tác chèn, số cột hoặc số hàng mới sẽ đúng bằng số cột và số hàng đã chọn.

b. Xóa cột hoặc hàng

 • Thao tác xóa 1 cột:
  • Bước 1: Nháy chuột chọn cột cần xóa
  • Bước 2: Vào EDIT chọn DELETE

Hình 5. Xóa 1 cột

 • Thao tác xóa 1 hàng:
  • Bước 1: Nháy chuột chọn hàng cần xóa
  • Bước 2: Vào EDIT chọn DELETE

Hình 6. Xóa 1 hàng

Lưu ý 3: Khi xóa xong cột hay hàng, các cột bên phải được đẩy sang trái, các hàng phía dưới được đẩy lên trên.

3. Sao chép - di chuyển dữ liệu và công thức

a. Sao chép dữ liệu và công thức

 • Bước 1: Chọn ô hoặc các ô có thông tin muốn sao chép;
 • Bước 2: Nháy nút  Copy  trên thanh công cụ (Ctrl+C);
 • Bước 3: Chọn ô muốn đưa thông tin được sao chép vào;
 • Bước 4: Nháy nút  Paste trên thanh công cụ hoặc (Ctrl+V)

Lưu ý 4: Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối về vị trí so với ô đích.

b. Di chuyển dữ liệu và công thức

 • Bước 1: Chọn ô hoặc các ô có thông tin muốn di chuyển;
 • Bước 2: Nháy nút  Cut  trên thanh công cụ (Ctrl+X);
 • Bước 3: Chọn ô muốn đưa thông tin được di chuyển vào;
 • Bước 4: Nháy nút  Paste trên thanh công cụ hoặc (Ctrl+V)

Lưu ý 5: Khi di chuyển nội dung các ô có chứa địa chỉ các địa chỉ trong công thức không bị điều chỉnh (công thức được sao chép y nguyên). 

Lời kết

Sau khi học xong Bài 5: Thao tác với bảng tính, các em cần nắm vững các thao tác:

 • Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng
 • Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng
 • Sao chép và di chuyển dữ liệu
 • Sao chép và di chuyển công thức

Trong phần sau là các câu hỏi Trắc nghiệm Tin học 7 Bài 5 Thao tác với bảng tính, các em hãy cùng thử sức mình để củng cố lại các kiến thức đã học nhé. Ngoài ra, ở phần Giải bài tập Tin học 7 Bài 5 các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 44 môn Tin học lớp 7 để được gợi ý trả lời chi tiết và dễ hiểu. Nếu có thắc mắc về các nội dung đã học thì các em vui lòng đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được hỗ trợ.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm bài học trước và bài học sau:

>> Bài trước: Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em

>> Bài sau: Bài thực hành 5: Chỉnh sửa trang tính của em

Chúc các em học tốt!

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

Được đề xuất cho bạn