RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 31 SGK Tin học 7

Giải bài 2 tr 31 sách GK Tin học lớp 7

Cách nhập hàm nào sau đây là không đúng?

a)      = SUM(5,A3,B1)
b)      =SUM(5,A3,B1)
c)      =sum(5,A3,B1)
d)     =SUM   (5,A3,B1)

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Cách nhập hàm không đúng là câu d), vì: sau tên hàm SUM có khoảng trắng. Sửa lại cho đúng là: =SUM(5,A3,B1)

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 31 SGK Tin học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)