ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 31 SGK Tin học 7

Giải bài 2 tr 31 sách GK Tin học lớp 7

Cách nhập hàm nào sau đây là không đúng?

a)      = SUM(5,A3,B1)
b)      =SUM(5,A3,B1)
c)      =sum(5,A3,B1)
d)     =SUM   (5,A3,B1)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Cách nhập hàm không đúng là câu d), vì: sau tên hàm SUM có khoảng trắng. Sửa lại cho đúng là: =SUM(5,A3,B1)

 

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 31 SGK Tin học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1