Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - Tin học 7


Mục tiêu của bài học bài Sử dụng các hàm để tính toán dưới đây sẽ giúp các em tìm hiểu về khái niệm hàm, cách sử dụng hàmmột số hàm trong chương trình bảng tỉnh như hàm tính tổng, tính trung bình cộng,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các em cùng theo dõi bài học.

Tóm tắt lý thuyết

1. Hàm trong chương trình bảng tính

 • Hàm là công thức được định nghĩa từ trước.
 • Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể
 • Sử dụng hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn

2. Cách sử dụng hàm

 • Chọn ô cần nhập
 • Gõ dấu =
 • Nhập hàm theo đúng cú pháp
 • Nhấn Enter

Lưu ý: Khi nhập hàm vào một ô tính, giống với công thức, dấu = là kí tự bắt buộc phải nhập đầu tiên.

3. Một số hàm trong chương trình bảng tính

a. Hàm tính tổng

 • Công dụng: Hàm Sum dùng để tính tổng các giá trị
 • Cú pháp:  =Sum(a, b, c,…)
 • Trong đó: các biến a, b, c đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến không hạn chế

Chú ý: Tên hàm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ 1: Tính tổng

 • = SUM(15,24,45) : Biến là các số
 • = SUM(A2,B2,C2) : Biến là địa chỉ ô tính
 • = SUM(A2,B2,20) : Biến là địa chỉ ô tính và số
 • = SUM(A2:C2,20) : Biến là địa chỉ khối ô và số

b. Hàm tính trung bình cộng

 • Công dụng: Hàm Average dùng để tính trung bình cộng các giá trị
 • Cú pháp:  =Average(a, b, c,…)
 • Trong đó: các biến a, b, c đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến không hạn chế

Chú ý 2: Tên hàm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ 2: Tính trung bình cộng

 • = Average(15,24,45) : Biến là các số
 • = Average(A2,B2,C2) : Biến là địa chỉ ô tính 
 • = Average(A2,B2,20) : Biến là địa chỉ ô tính và số
 • = Average(A2:C2,20) : Biến là địa chỉ khối ô và số

c. Hàm tìm giá trị lớn nhất

 • Công dụng: Hàm Max dùng để xác định giá trị lớn nhất
 • Cú pháp:  =Max(a, b, c,…)
 • Trong đó: các biến a, b, c đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến không hạn chế

Chú ý 3: Tên hàm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

d. Hàm tìm giá trị nhỏ nhất

 • Công dụng: Hàm Min dùng để xác định giá trị nhỏ nhất
 • Cú pháp:  =Min(a, b, c,…)
 • Trong đó: các biến a, b, c đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến không hạn chế

Bài tập minh họa

Bài tập 1

Hãy cho biết kết quả của hàm tính tổng (SUM) trên trang tính sau:

a) =SUM (A1:A3)

b) =SUM(A1:A3,100)

c) =SUM(A1+A4) 

d) =SUM(A1:A2,A5)

Gợi ý giải:

a) 150

b) 250

c) 75

Bài tập 2

Em hãy lập bảng tính sau và sử dụng hàm để:

a. Tính tổng chi phí mỗi Tour

b. Tính trung bình cộng chi phí mỗi Tour

c. Xác định chi phí cao nhất, thấp nhất trong mỗi cột

Gợi ý giải:

Lời kết

Sau khi học xong Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán, các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm:

 • Khái niệm và lợi ích của hàm trong chương trình bảng tính
 • Các bước nhập hàm vào trong ô tính
 • Cú pháp và chức năng của các hàm Sum, Average, Max, Min

​Nhằm giúp các em củng cố lại các kiến thức đã học, trong phần sau là các câu hỏi Trắc nghiệm Tin học 7 Bài 4 Sử dụng các hàm để tính toán, các em hãy cùng thử sức để xem thử mức độ hiểu bài của mình tới đâu các em nhé. Ngoài ra, trong phần Giải bài tập Tin học 7 Bài 4 có gợi ý trả lời chi tiết các bài tập trong sách giáo khoa trang 31 môn Tin học lớp 7. Nếu có thắc mắc về nội dung đã học thì các em vui lòng đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được hỗ trợ.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm bài học trước và bài học sau:

>> Bài trước: Bài thực hành 3: Bảng điểm của em

>> Bài sau: Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em

​Chúc các em học tốt!

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

Được đề xuất cho bạn