ADMICRO

Giải bài tập SGK Bài 4 Tin học 7

Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 31 môn Tin học 7 Bài 4 Sử dụng các hàm để tính toán sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng trả lời các câu hỏi liên quan đến khái niệm hàmcách sử dụng hàm và một số hàm trong chương trình bảng tỉnh như hàm tính tổng, tính trung bình cộng,... Mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON