YOMEDIA

Bài tập 1 trang 31 SGK Tin học 7

Giải bài 1 tr 31 sách GK Tin học lớp 7

Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa gì?
a) Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi; 
b) Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số; 
c) Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số; 
d) Hoặc b hoặc c

ADMICRO

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số => Chọn câu c). Vì vậy, phải điều chỉnh độ rộng của cột cho phù hợp để có thể hiển thị hết chữ số.

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 31 SGK Tin học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA