ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 118 SGK Tin học 10

Giải bài 2 tr 118 sách GK Tin học lớp 10

Có thể tạo danh sách kiểu số thứ tự a, b, c,... được không? Nếu được hãy nêu các thao tác cần thiết.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Có thể được. Thực hiện bằng cách:

  • Bước 1. Format \(\rightarrow\) Bullets and Numbering… chọn trang Numbered;
  • Bước 2. Chọn cách đánh số thứ tự nào đó rồi chọn Customize…
  • Bước 3. Trong khung Number style, chọn kiểu số a, b, c,…
  • Bước 4. Trong khung Number format, chọn định dạng thích hợp.

 

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 118 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • Diệu Thơm Hồ

    nếu có mộg văn bản dài nhiều trang do một người soạn thảo chưa chuyên nghiệp và không có kinh nhiệm thực hiện, trong đó có lỗi luôn có dấu cách trước dấu chấm. Vậy sử dụng thao tác nào để giúp người soạn sửa lỗi cho phù hợp và nhanh nhất? Nêu trình tự các bước thực hiện thao tác đó ?

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1