Chương III: Soạn Thảo Văn Bản

 • Bài 14: Khái niệm về hệ soạn thảo văn bản

  Bài 14: Khái niệm về hệ soạn thảo văn bản
  Nội dung của Bài 14: Khái niệm về hệ soạn thảo văn bản dưới đây, các em sẽ được tìm hiểu về các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản, các đơn vị xử lí trong văn bản (kí tự, từ, câu, dòng, đoạn, trang) và các vấn đề liên quan đến soạn thảo văn bản tiếng Việt. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 15: Làm quen với Microsoft Word

  Bài 15: Làm quen với Microsoft Word
  Nội dung của Bài 15: Làm quen với Microsoft Word dưới đây, các em sẽ được tìm hiểu về một số thao tác cơ bản khi làm việc với word như khởi động, kết thúc phiên làm việc, thao tác với tệp văn bản,… Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 6: Làm quen với Word

  Bài tập và thực hành 6: Làm quen với Word
  Nội dung của bài thực hành số 6 về Làm quen với Word dưới đây, các em sẽ được thực hiện các thao tác khởi động/ thoát khỏi Word; tìm hiểu các thành phần trên màn hình làm việc của Word và bước đầu tạo một văn bản tiếng Việt đơn giản. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  8 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 16: Định dạng văn bản

  Bài 16: Định dạng văn bản
  Nội dung của Bài 16: Định dạng văn bản dưới đây, các em sẽ được tìm hiểu về ba mức định dạng văn bản: kí tự, đoạn văn bản và trang. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  9 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 7: Định dạng văn bản

  Bài tập và thực hành 7: Định dạng văn bản
  Nội dung của bài thực hành số 7 về Định dạng văn bản dưới đây, các em sẽ được luyện tập các kỹ năng định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang, gõ tiếng Việt,... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 17: Một số chức năng khác

  Bài 17: Một số chức năng khác
  Nội dung của Bài 17: Một số chức năng khác dưới đây, các em sẽ được tìm hiểu về cách định dạng danh sách liệt kê, chèn số thứ tự trang, cách in văn bản,... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo

  Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo
  Ngoài việc hỗ trợ gõ và trình bày văn bản, Word còn cung cấp cho người dùng nhiều chức năng giúp tự động hóa một số công đoạn trong quá trình soạn thảo, với mục đích làm tăng hiệu quả, thực hiện nhanh chóng công việc biên tập văn bản. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số chức năng như vậy trong Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo

  Bài tập và thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo
  Nội dung của bài thực hành số 8 về Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo dưới đây, các em sẽ được luyện tập các kỹ năng định dạng kiểu danh sách liệt kê dạng kí hiệu và dạng đánh số và sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo của Word để nâng cao hiệu quả khi soạn thảo văn bản,... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 19: Tạo và làm việc với bảng

  Bài 19: Tạo và làm việc với bảng
  Nội dung của Bài 19: Tạo và làm việc với bảng dưới đây nhằm giúp các em biết tổ chức thông tin dưới dạng bảng một cách hợp lý trong văn bản và nắm được nội dung các nhóm lệnh chính làm việc với bảng. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp

  Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp
  Nội dung của bài thực hành số 9 về Bài tập và thực hành tổng hợp dưới đây, các em sẽ được luyện tập các kỹ năng tạo bảng, nhập dữ liệu vào bảng; sử dụng các nhóm lệnh chính khi làm việc với bảng; cách thêm bớt hàng cột, chỉnh độ rộng hàng, cột; tách, gộp của bảng; sử dụng các định dạng danh sách kiểu số thứ tự,... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết