ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 12 phần Language Focus - Home Life

Mời các em cùng thử sức với bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 1 Lớp 12 Home life nhằm củng cố và ôn tập lại các kỹ năng trong bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1