ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 9 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 tr 95 sách BT Sinh lớp 9

Giả sử một quần xã có các sinh vật sau: cỏ, thỏ, dê, chim ăn sâu, sâu hại thực vật, cáo, hổ, mèo rừng, vi sinh vật.

Hãy vẽ sơ đồ các chuỗi thức ăn và lưới thức ăn có thể có trong quần xã đó.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

 
 
  • Cỏ → Thỏ → Mèo rừng → Vi sinh vật
  • Cỏ → Thỏ → Hổ → Vi sinh vật
  • Cỏ → Dê → Hổ → Vi sinh vật
  • Cỏ → Sâu hại → Chim ăn sâu → Vi sinh vật

 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 95 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1