ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 10 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 10 tr 95 sách BT Sinh lớp 9

Nêu ví dụ về một hệ sinh thái. Hãy cho biết, trong hệ sinh thái đó có những thành phần cơ bản nào?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 
 
  • Ví dụ: hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới.
  • Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới có những thành phần cơ bản sau:
    • Các chất vô sinh như: đất, nước, không khí, thảm mục...
    • Sinh vật sản xuất là thực vật (cây gỗ các loại, cây bụi, dây leo, cây cỏ...).
    • Sinh vật tiêu thụ là động vật ăn thực vật (hươu, nai, trâu, bò, thỏ...) và động vật ăn động vật (hổ, báo, sư tử, rắn, cáo...).
    • Sinh vật phân giải (vi khuẩn, nấm...).

 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 95 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1