ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 28 trang 101 SBT Sinh học 9

Giải bài 28 tr 101 sách BT Sinh lớp 9

Sinh vật nào sau đây là sinh vật sản xuất trong một chuỗi thức ăn?

A. Thực vật.                                                  B. Động vật.

C. Vi sinh vật.                                               D. Cả A và B.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28

 
 
  • Thực vật là sinh vật sản xuất trong một chuỗi thức ăn.

⇒ Đáp án: A 

 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 101 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1