ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 12 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 12 tr 95 sách BT Sinh lớp 9

Hoàn thành các chuỗi thức ăn sau cho phù hợp.

.......... ->      Chuột       -> ..................

.......... ->        Gà          ->  ................

...........->    Sâu hại cây ->  .................

............->        Nai         -> .................

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

 
 

Cỏ → Chuột → Chim đại bàng

Cỏ → Gà → Trăn

Cỏ → Sâu hại cây → Chim ăn sâu

Cỏ → Nai → Hổ

 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 95 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1