YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 tr 95 sách BT Sinh lớp 9

Bậc dinh dưỡng là gì?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

  • Trong lưới thức ăn, những mắt xích thức ăn thuộc cùng một nhóm hợp thành một bậc dinh dưỡng.
  • Có các bậc dinh dưỡng sau:
    • Bậc dinh dưỡng cấp 1: gồm các sinh vật sản xuất.
    • Bậc dinh dưỡng cấp 2: gồm các sinh vật tiêu thụ cấp 1 - động vật ăn thực vật.
    • Bậc dinh dưỡng cấp 3: gồm các sinh vật tiêu thụ cấp 2 - động vật ăn động vật.

(tương tự có thể có bậc dinh dưỡng cấp 4) 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 95 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON