ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 27 trang 101 SBT Sinh học 9

Giải bài 27 tr 101 sách BT Sinh lớp 9

Một hệ sinh thái bao gồm thành phần nào sau đây?

A. Thành phần vô sinh.

B. Thành phần hữu sinh.

C. Động vật, thực vật và vi sinh vật.

D. Cả A và B.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27

 
 

Một hệ sinh thái bao gồm thành phần:

  • Thành phần vô sinh.
  • Thành phần hữu sinh.

⇒ Đáp án: D 

 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 101 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1