YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 34 trang 102 SBT Sinh học 9

Giải bài 34 tr 102 sách BT Sinh lớp 9

Chuỗi và lưới thức ăn trong tự nhiên được hình thành trên cơ sở mối quan hệ nào sau đây?

A. Quan hệ cạnh tranh về chỗ ở giữa các loài sinh vật.

B. Quan hệ sinh sản giữa các cá thể cùng loài.

C. Quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật.

D. Quan hệ hội sinh giữa các loài sinh vật.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34

  • Chuỗi và lưới thức ăn trong tự nhiên được hình thành trên cơ sở mối quan hệ là quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 102 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON