ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 37 trang 102 SBT Sinh học 9

Giải bài 37 tr 102 sách BT Sinh lớp 9

Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

Trong tự nhiên, một loài sinh vật không chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn mà đồng thời còn tham gia vào chuỗi thức ăn khác. Chuỗi thức ăn là một dãy các sinh vật có quan hệ .....................với nhau.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37

 
 

Cụm từ cần điền là: dinh dưỡng.

 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 102 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1