ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 33 trang 102 SBT Sinh học 9

Giải bài 33 tr 102 sách BT Sinh lớp 9

Sinh vật nào sau đây thường là mắt xích cuối cùng của chuỗi thức ăn?

A. Thực vật.

B. Động vật ăn thực vật.

C. Động vật ăn thịt.

D. Vi sinh vật phân giải.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33

 
 
  • Vi sinh vật phân giải thường là mắt xích cuối cùng của chuỗi thức ăn.

⇒ Đáp án: D 

 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 102 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1