YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 tr 95 sách BT Sinh lớp 9

Mắt xích trong chuỗi thức ăn là gì? Cho ví dụ?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

  •  Trong chuỗi thức ăn, nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.
  • Mắt xích trong chuỗi thức ăn là vị trí của một loài sinh vật trong chuồi thức ăn. Tại đó, loài sinh vật này dùng loài sinh vật đứng trước (mắt xích kế cận phía trước) làm thức ăn và đến lượt nó lại bị loài sinh vật đứng sau (mắt xích kế cận phía sau) dùng làm thức ăn.           
  • Ví dụ chuỗi thức ăn: Cây lúa → Sâu đục thân → Chim → Cáo → Đại bàng

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 95 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON