YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 130 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 tr 130 sách BT Sinh lớp 9

Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là như thế nào và vai trò của nó trong việc duy trì cân bằng sinh thái là gì?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

  • Hiện nay, môi trường tự nhiên ở nhiều vùng trên Trái Đất có nguy cơ ngày càng suy thoái. Nguy cơ này đã gây ra biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt ...
    • Các hiện tượng này đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người. Vấn đẽ đặt ra cấp bách hiện nay là phải bảo vệ môi trường tự nhiên - môi trường sống của con người, trong đó việc quan trọng là giữ gìn thiên nhiên hoang dã.
  • Giữ gìn thiện nhiên hoang dã là bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng.
    • Để bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng, mái người cần có ý thức và trách nhiệm thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường, tham gia trồng cây, gây rừng...

→ Kết quả của công việc này là tránh được ở nhiễm môi trường, tránh được sự cạn kiệt tài nguyên... Đây là cơ sở để duy trì cân bằng sinh thái.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 130 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON