YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 130 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 tr 130 sách BT Sinh lớp 9

Hoàn thành bảng về sự phân chia các nhóm thực vật và động vật dựa vào giới hạn sinh thái.

Nhân tố sinh thái

Các nhóm thực vật

Các nhóm động vật

Ánh sáng

   

Nhiệt độ

   

Độ ẩm

   
 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Nhân tố sinh thái

Các nhóm thực vật

Các nhóm động vật

Ánh sáng

- Nhóm cây ưa sáng

- Nhóm cây ưa bóng

- Nhóm động vật ưa sáng

- Nhóm động vật ưa tối

Nhiệt độ

- Thực vật biến nhiệt

- Nhóm động vật biến nhiệt

- Nhóm động vật hằng nhiệt

Độ ẩm

- Nhóm cây ưa ẩm

- Nhóm cây chịu hạn

- Nhóm động vật ưa ẩm

- Nhóm động vật ưa khô

 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 130 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON