ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 60 Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Chấp hành tốt các qui định về bảo vệ rừng
  • B. Tiếp tục trồng cây gây rừng, chăm sóc rừng hiện có
  • C. Khai thác sử dụng nhiều hơn cây rừng và thú rừng
  • D. Kết hợp khai thác hợp lí với qui hoạch phục hồi và làm tái sính rừng
  • A. Rừng lá rộng rụng theo mùa vùng ôn đới 
  • B. Rừng ngập mặn
  • C. Vùng thảo nguyên và hoang mạc 
  • D. Rừng mưa nhiệt đới
   
   
  • A. Chăm sóc và bảo vệ cây trồng
  • B. Du canh, du cư
  • C. Xử lí rác thải  và không ném rác bừa bãi ra môi trường
  • D. Tham gia vận động người xung quanh giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên
  • A. Góp phần bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng, bảo vệ nguồn gen sinh vật
  • B. Góp phần bảo vệ tài nguyên rừng
  • C. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của người dân
  • D. Phục hồi các hệ sinh thoái đã bị thoái hoá, chống xói mòn, tăng nguồn nước
  • A. Tăng năng suất và hiệu quả các hệ sinh thái để phát triển kinh tế trong thời gian hiện tại.
  • B. Bảo đảm cung cấp đủ lương thực, thực phẩm trong chăn nuôi.
  • C. Thay đổi tập quán canh tác lạc hậu thiếu hiệu quả và năng suất thấp
  • D. Phát triển ổn định kinh tế - môi trường, duy trì và cải tạo các hệ sinh thái chủ yếu để đạt năng suất và hiệu quả cao.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)