ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 31 trang 136 SBT Sinh học 9

Giải bài 31 tr 136 sách BT Sinh lớp 9

Để bảo vệ các hệ sinh thái biển, cần

A. có kế hoạch khai thác tài nguyên biển hợp lí.

B. bảo vệ và nuôi trồng các loài sinh vật biển quý hiếm.

C. chống ô nhiễm môi trường biển.

D. cả A, B và C.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31

 
 

Để bảo vệ các hệ sinh thái biển, cần:

  • có kế hoạch khai thác tài nguyên biển hợp lí.
  • bảo vệ và nuôi trồng các loài sinh vật biển quý hiếm.
  • chống ô nhiễm môi trường biển.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 136 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1