YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 31 trang 136 SBT Sinh học 9

Giải bài 31 tr 136 sách BT Sinh lớp 9

Để bảo vệ các hệ sinh thái biển, cần

A. có kế hoạch khai thác tài nguyên biển hợp lí.

B. bảo vệ và nuôi trồng các loài sinh vật biển quý hiếm.

C. chống ô nhiễm môi trường biển.

D. cả A, B và C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31

Để bảo vệ các hệ sinh thái biển, cần:

  • có kế hoạch khai thác tài nguyên biển hợp lí.
  • bảo vệ và nuôi trồng các loài sinh vật biển quý hiếm.
  • chống ô nhiễm môi trường biển.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 136 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON