YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 32 trang 136 SBT Sinh học 9

Giải bài 32 tr 136 sách BT Sinh lớp 9

Để bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp, cần

A. duy trì các hệ sinh thải nông nghiệp chủ yếu.

B. chống ô nhiễm môi trường đất, nước.

C. cải tạo các hệ sinh thái nông nghiệp để đạt năng suất và hiệu quả cao.

D. cả A, B và C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32

  • Để bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp, cần: duy trì các hệ sinh thải nông nghiệp chủ yếu, chống ô nhiễm môi trường đất, nước và cải tạo các hệ sinh thái nông nghiệp để đạt năng suất và hiệu quả cao.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 136 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF