ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28 trang 136 SBT Sinh học 9

Giải bài 28 tr 136 sách BT Sinh lớp 9

Hệ sinh thái nào cung cấp lương thực, thực phẩm và nhiều loại nguyên liệu cho công nghiệp?

A. Các hệ sinh thái thảo nguyên.

B. Các hệ sinh thái nước mặn.

C. Các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng bằng.

D. Các hệ sinh thái nước ngọt.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28

 
 
  • Các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng bằng cung cấp lương thực, thực phẩm và nhiều loại nguyên liệu cho công nghiệp.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 136 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1