YOMEDIA

Bài tập 2 trang 19 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 tr 19 sách GK Sinh lớp 9

Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Nội dung của quy luật phân li độc lập: Các cặp nhân tố di truyền quy định các tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 19 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Ly Trần

  Cho cây P giao phấn lần lượt với 3 cây khác thu được kết quả như sau

  - Cây thứ nhất, thu được F1 có 6,25 phần trăm cây thân thấp, quả vàng

  - Cây thứ hai, thu được F1 có 75 phần trăm cây thân cao, quả đỏ và 25 phần trăm cây thân cao quả vàng

  - Cây thứ ba, thu được F1 có 75 phần trăm cây thân cao, quả đỏ và 25 phần trăm cây thân thấp, quả đỏ

  Cho biết mỗi gen nằm trên một NST quy định một tính trạng

  Xác định:

  a. Kiểu gen và kiểu hình của P và cây thứ nhất

  b. Tỉ lệ kiểu gen được tạo ra từ phép lai giữa P với cây thứ hai

  c. Tỉ lệ kiểu gen được tạo ra từ phép lai giữa P với cây thứ ba

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoàng Ngân

  Một kết quả phép lai có tỉ lệ kiểu hình như sau 3:3:1:1 . Các cặp gen này di truyền độc lập với nhau, hãy biện luận xác định kiểu gen của phép lai trên.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Hương Lan

  1. Nếu chỉ xét 3 cặp gen Aa , Bb , Dd thì KG của P có thể như thế nào khi chúng tạo ra số kiểu giao tử là :

  a, 1 kiểu giao tử

  b, 2 kiểu giao tử

  c, 4 kiểu giao tử

  Các thầy cô giúp em nha em cảm ơn nhiều ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Ở người hai cặp gen qui định 2 cặp tính trạng về tầm vóc và nhóm máu nằm trên hai cặp NST thường và phân li độc lập.

  + Về tầm vóc: T-: tầm vóc thấp; tt: tầm vóc cao.

  + Về nhóm máu:

  - Nhóm máu A -> kiểu gen: IAIA hoặc IAIO.

  - Nhóm máu B -> kiểu gen: IBIB hoặc IBIO

  - Nhóm máu AB -> kiểu gen: IAIB

  - Nhóm máu O -> kiểu gen: IOIO

  Hãy xác định kết quả của các phép lai sau:

  a. Bố có tầm vóc thấp, máu AB x mẹ có tầm vóc cao, máu O

  b. Bố có tầm vóc thấp, máu A x mẹ có tầm vóc cao, máu B

  c. Bố có tầm vóc thấp, máu B x mẹ có tầm vóc cao, máu AB

  d. Bố có tầm vóc thấp, máu O x mẹ có tầm vóc cao, máu A

  e. Bố có tầm vóc cao, máu AB x mẹ có tầm vóc thấp, máu B

  g. Bố có tầm vóc cao, máu A x mẹ có tầm vóc thấp, máu AB

  h. Bố có tầm vóc cao, máu B x mẹ có tầm vóc thấp, máu O

  i. Bố có tầm vóc cao, máu O x mẹ có tầm vóc thấp, máu A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Ở bò, chân cao không sừng là 2 tính trạng trội hoàn toàn so với chân thấp có sừng. Hai cặp tính trạng trên phân li độc lập với nhau. Cho bò chân thấp không sừng giao phối với bò chân cao có sừng thu được F1 đồng loạt giống nhau. Tiếp tục cho F1 tạt giao. Lập sơ đồ lai và cho biết kết quả ở F2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Cho 2 thứ lúa thân cao chín sớm và thân thấp chín muộn giao phấn với nhau thì được F1 toàn thân cao chín muộn. Cho F1 tạp giao thì thu được F2 gồm 3150 hạt gieo thành cây cao chín muộn : 1010 cây thân cao chín sớm : 1080 cây thân thấp chín muộn: 320 cây thân thấp chín sớm.

  a. Cho biết kết quả lai tuân theo quy luật nào? Giải thích.

  b. Đem cây thân cao chín muộn ở F2 giao phấn với cây lúa thân thấp chín sớm được F3 100% cây thân cao chín muộn . Tìm kiểu gen cây F2 đó và viết sơ đồ lai.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Ở loài thực vật cho cây thuần chủng có hoa đơn trắng giao phấn với cây thuần chủng có hoa kép đỏ. Ở đời f1 thu được đồng loạt cây có hoa đơn đỏ. Cho cây f1 giao phấn với cây có hoa kép trắng thì đời sau thu được 4 kiểu hình với tỷ lệ ngang nhau.

  a. Giải thích kết quả thí nghiêm va viết sơ đồ lai

  b. Nếu cho cây f1 tự thụ phấn không cần lập bảng. Hãy xác định tỉ lệ cây thuần chủng có hoa kép đỏ ở f2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  hãy xác định kiểu gen có thể có ở phép lai (đen ngắn * trắng ngắn thu được 20 đen ngắn 21 trắng ngắn)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Cho cà chua thân cao, quả vàng lại vs cà chua thân thấp quả đỏ thu đc các cây F1 toàn cây thân cao quả đỏ. Tìm kiểu gen kiểu hình của P để ngay F2 có sự phân ly tính trạng theo tỉ lệ 3:3:1:1. Bt rằng các cặp gen nằm trên các cặp NST thường độc lập vs nhau / GIÚP MÌNH VỚI Ạ :)))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  ở lúa cây cao A là trội so với cây thấp a, chín sớm (S) chín muộn (s) 2 cặp gen này tồn tại trên 2 NST thường

  a. viết kiểu gen có thể có cây cao chín muộn , cây thấy chín sớm, cây cao chín sớm
  b. đem lai lúa cây cao chín sớm với cây thấp chín muộn thu được F1: 204 cây cao chín sớm, 201 cây cao chín muộn,203 cây thấp chín sớm , 200 cây thấp chín muộn. biện luận để tìm kiểu gen cây bố mẹ và viết sơ đồ lai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  nguyên phân ở thực vật và động vật giống và khác nhau ở điểm nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Thực hiện phép lai P:AABB x aabb. Các kiểu gen thuần chủng xuất hiên ở con lai F2 là:

  • A. AABB và AAbb
  • B. AABB và aaBB
  • C. AABB, AAbb và aaBB
  • D. AABB, AAbb, aaBB và aabb
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  biến dị tổ hợp là gì? vì sao ở các loài giao phối , biến dị tổ hợp lại phong phú hơn so với những loài sinh sản vô tính

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA