YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 19 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 19 sách GK Sinh lớp 9

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình như thế nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình bằng sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen quy định các cặp tính trạng đó trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 19 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON