ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 11 trang 94 SBT Sinh học 9

Giải bài 11 tr 94 sách BT Sinh lớp 9

Trong tự nhiên có những nhóm hệ sinh thái chính nào?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

 
 

Trong tự nhiên có 3 nhóm hệ sinh thái chính sau đây:

  • Nhóm hệ sinh thái trên cạn (hệ sinh thái rừng nhiệt đới, sa mạc, thảo nguyên...).
  • Nhóm hệ sinh thái nước mặn (hệ sinh thái ven biển, rừng ngập mặn...).
  • Nhóm hệ sinh thái nước ngọt (hệ sinh thái nước đứng, nước chảy...).

 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 94 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1