YOMEDIA
NONE

Xác định F1 biết hoa đỏ trội hoàn toàn so hoa trắng và P hoa đỏ dị hợp tự thụ

Ở đậu hà lan, A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a qui định hoa trắng. Cho cây đậu Hà lan hoa đỏ dị hợp tử tự thụ phấn, thu được F1
1) Hãy cho biết tỉ lệ kiểu hình của F1?
2) Ở F1 có bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình?
3) Chọn 2 cây hoa trắng ở F1 cho giao phấn với nhau, thu được Fa. Viết tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình của Fa.
4) Lấy ngẫu nhiên 2 cây hoa đỏ của F1 cho giao phấn với nhau, tính xác suất thu được cây hoa đỏ ở đời con.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • + A: hoa đỏ, a: hoa trắng

  1. P: hoa đỏ dị hợp tự thụ

  P: Aa x Aa

  F1: KG: 1AA : 2Aa : 1aa

  KH: 3 đỏ : 1 trắng

  2. Ở F1 có 3 loại KG và 2 loại KH

  3. Lấy 2 cây hoa trắng ở F1 thụ phấn với nhau

  P: hoa trắng x hoa trắng

  aa x aa

  Fa: KG: 100% aa

  KH: 100% hoa trắng

  4. Lấy ngẫu nhiên 2 cây hoa đỏ ở F1 giao phấn với nhau, XS thu được cây hoa đỏ

  Hoa đỏ F1: 1AA : 2Aa = 2/3A : 1/3a

  + Cho cây hoa đỏ giao phấn XS thu được hoa đỏ ở đời con là:

  (2/3A : 1/3a) x (2/3A : 1/3a)

  XS thu được hoa đỏ ở đời con: 2/3 x 2/3 + 2/3 x 1/3 x 2 = 8/9

    bởi Trần Hoàng Đương 18/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON