YOMEDIA
NONE

Viết sơ đồ lai biết thân cao, vàng x thân thấp, đỏ tạo F1 có kiểu hình đồng loạt

Ở cà chua, khi cho lai cà chua thân cao, quả vàng với cà chua thân thấp, quả đỏ. Thu được F 1 có kiểu hình đồng loạt giống nhau. Cho các cây F 1 trên tiếp tục giao phấn với nhau, F 2 thu được 800 cây trong đó có 450 cây thân cao, quả đỏ. a. Biện luận. Xác định kiểu gen của P. Viết sơ đồ lai minh họa từ P -> F 2 ?

b. Để F 1 thu được 75% cây thân cao, quả vàng và 25% thân thấp, quả vàng thì P có kiểu hình và kiểu gen như thế nào? (khơng cần viết sơ đồ lai)

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • P: thân cao, vàng x thân thấp, đỏ

  F1: KH đồng loạt

  + F1 x F1 thu được F2

  có tỉ lệ cây thân cao, quả đỏ = 450 : 800 = 9/16 tỉ lệ phân li độc lập \(\rightarrow\) thân cao, quả đỏ là tính trạng trội so với thân thấp quả vàng

  + qui ước: A: thân cao, a: thân thấp

  B: quả đỏ, b: quả vàng

  + F2 thu được 16 tổ hợp = 4 x 4

  \(\rightarrow\) F1: dị hợp hai cặp gen \(\rightarrow\) P: thuần chủng

  + Sơ đồ lai:

  Pt/c: thân cao, quả đỏ x thân thấp, quả vàng

  AABB x aabb

  F1: AaBb: thân cao, quả đỏ

  F1 x F1: AaBb x AaBb

  F1: 9A_B_ : 3A_bb : 3aaB_ : 1aabb

  KH: 9 thân cao, quả đỏ : 3 thân cao, quả vàng : 3 thân thấp, quả đỏ : 1 thân thấp, quả vàng

  b. F1: 3 thân cao, quả vàng : 1 thân thấp, quả vàng

  + cao : thấp = 3 : 1 \(\rightarrow\) P: Aa x Aa

  + 100% quả vàng \(\rightarrow\) P: bb x bb

  P: Aabb x Aabb (thân cao, quả vàng)

    bởi Trần mỹ ái Vân 12/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON