YOMEDIA
NONE

Viết sơ đồ lai biết F1 có 100% cây hoa hồng và F2 có 148 hoa đỏ, 300 hoa hồng và 152 hoa trắng

đem lai hai giống hoa thuần chủng của cùng một loài thu đc F1 có 100% cây hoa hồng . Cho F1 tạp giao → F2 thu đc 148 cây hoa đỏ :300 cây hoa hồng : 152 cây hoa trắng ;

A) nếu biết màu sắc cánh hoa do 1gen quy định . biện luận và lấp SĐL từ P dến F1

B) nếu ngay ở F1 đã có sự phân tích 1 hoa hồng ; 1 hoa trắng thì kiểu hình kiểu gen bố mẹ như thế nào

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • a. ở F2 có tỉ lệ 1 hoa đỏ : 2 hoa hồng : 1 hoa trắng

  Tỉ lệ của quy luật trội không hoàn toàn

  + quy ước: AA: hoa đỏ, Aa: hoa hồng, aa: hoa trắng

  + F1: 100% hoa hồng Aa

  Suy ra Ptc: AA x aa

  F1: 100% Aa

  F1 x F1: Aa x Aa

  F2: 1AA : 2Aa : 1aa

  b. F1 có sự phân tích 1 hoa hồng (Aa) : 1 hoa trắng aa

  Suy ra cả hai bên bố mẹ đều cho giao tử a

  KG của bố mẹ là: Aa x aa

  F1: 1Aa : 1aa

  1 hoa hồng : 1 hoa trắng

    bởi Đặng Đức 13/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON