YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 43 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 43 sách GK Sinh lớp 9

Thế nào là di truyền liên kết? Hiện tượng này đã bổ sung cho định luật phân li độc lập của Menđen như thế nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào.
  • Nếu ở định luật phân li độc lập của Menđen các cặp gen phân li độc lập với nhau làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp thì di truyền liên kết các gen cùng nằm trên 1 NST liên kết cùng nhau trong quá trình phân bào, cho tổ hợp kiểu hình ít, không tạo ra hoặc hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp, đảm bảo di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng được quy định bởi các gen trên một NST. ⇒ Người ta có thể chọn các tính trạng tốt được di truyền đi kèm cùng nhau.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 43 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON