YOMEDIA
NONE

Sinh học 9 Bài 13: Di truyền liên kết


Trong bài học này các em được tìm hiểu về quy luật di truyền liên kết cụ thể về: Đối tượng nghiên cứu, nội dung thí nghiệm, giải thích kết quả thí nghiệm, chứng minh kết quả thông qua cơ sở tế bào học và cuối cùng chính là vai trò quan trọng của quy luật trong thực tiễn. Từ đó các em chứng minh được sự khác nhau giữa quy luật của Menđen và Moocgan.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Thí nghiệm của Moocgan

a. Đối tượng thí nghiệm:

Đặc điểm của ruồi giấm thích hợp cho thí nghiệm:

  • Dễ nuôi, đẻ nhiều
  • Vòng đời ngắn (10- 14 ngày)

Vòng đời của ruồi giấm

  • Số lượng NST ít (2n = 8) dễ quan sát

Ruồi giấm

b. Nội dung thí nghiệm:

Thí nghiệm của Moocgan

c. Giải thích:

  • F1 được toàn ruồi xám, dài chứng tỏ tính trạng thân xám là trội so với thân đen, cánh dài là trội so với cánh cụt. Nên F1 dị hợp tử về 2 cặp gen (BbVv)
  • Lai ruồi đực F1 thân xám cánh dài với ruồi cái thân đen, cánh cụt. Ruồi cái đồng hợp lặn về 2 cặp gen nên chỉ cho 1 loại giao tử bv, không quyết định kiểu hình của FB. Kiểu hình của FB do giao tử của ruồi đực quyết định. FB có 2 kiểu hình nên ruồi đực F1 cho 2 loại giao tử: BV và bv khác với phân li độc lập cho 4 loại giao tử, chứng tỏ trong giảm phân 2 gen B và V luôn phân li cùng nhau, b và v cũng vậy ⇒ Gen B và V, b và v cùng nằm trên 1 NST.
  • Kết luận: Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau được quy định bởi các gen nằm trên cùng 1 NST, cùng phân li trong quá trình phân bào.

d. Cơ sở tế bào học của di truyền liên kết

Quy ước:

Gen B quy định thân xám; gen b quy định thân đen

Gen V quy định cánh dài; gen v quy định cánh cụt

Sơ đồ:

Cơ sở tế bào học của di truyền liên kết

1.2. Ý nghĩa của di truyền liên kết

  • Trong tế bào, số lượng gen nhiều hơn NST rất nhiều nên một NST phải mang nhiều gen, tạo thành nhóm gen liên kết (số nhóm gen liên kết bằng số NST đơn bội).
  • Di truyền liên kết đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng được quy định bởi các gen trên 1 NST. Trong chọn giống người ta có thể chọn những nhóm tính trạng tốt luôn đi kèm với nhau

2. Luyện tập Bài 13 Sinh học 9

Sau khi học xong bài này các em cần:

  • Nêu được thí nghiệm của Moocgan và nhận xét kết quả thí nghiệm đó.
  • Nêu được ý nghĩa thực tiễn của di truyền liên kết.  

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 13 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4- 10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 9 Bài 13 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 43 SGK Sinh học 9

Bài tập 2 trang 43 SGK Sinh học 9

Bài tập 3 trang 43 SGK Sinh học 9

Bài tập 4 trang 43 SGK Sinh học 9

Bài tập 11 trang 27 SBT Sinh học 9

Bài tập 12 trang 27 SBT Sinh học 9

Bài tập 43 trang 34 SBT Sinh học 9

Bài tập 44 trang 34 SBT Sinh học 9

Bài tập 45 trang 34 SBT Sinh học 9

Bài tập 46 trang 35 SBT Sinh học 9

Bài tập 47 trang 35 SBT Sinh học 9

Bài tập 48 trang 35 SBT Sinh học 9

3. Hỏi đáp Bài 13 Chương 2 Sinh học 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF