YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 43 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 tr 43 sách GK Sinh lớp 9

Hãy giải thích thí nghiệm của Moocgan về sự di truyền liên kết dựa trên cơ sở tế bào học.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Quy ước:

Gen B quy định thân xám; Gen b quy định thân đen.

Gen V quy định cánh dài; Gen V quy định cánh cụt.

 • Ở thế hệ P:
  • Ruồi thân xám cánh dài BV/bv có gen B và V cũng nằm trên 1 NST. Khi cặp NST tương đồng phân li, B và V cùng phân li trong giảm phân tạo ra một loại giao tử BV
  • Ruồi thân đen cánh cụt bbv/bv có gen b và V cùng nằm trên 1 NST. Khi cặp NST tương đồng bị phân li trong giảm phân tạo một loại giao tử bv.
 • Trong thụ tinh tạo F1: do sự kết hợp hai loại giao tử trên → các NST đơn tổ hợp lại thành cặp NST tương đồng (gồm 1 NST mang gen B và V; 1 NST mang gen b và v) tạo hợp tử BV/ bv
 • Trong phép lai phân tích:
  • Ở ruồi  F1 thân xám cánh dài.  Khi giảm phân, cặp NST tương đồng bị phân li tạo hai loại giao tử có gen liên kết là giao tử BV và giao tử bv.
  • Ở ruồi cái thân đen cánh cụt bv/bv chỉ sinh ra một loại giao tử có gen liên kết bv.
  • Hai loại giao tử trên của bố kết hợp với một loại giao tử của mẹ tạo ra hai loại tổ hợp: 1 BV/bv và 1 bv/bv

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 43 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON