YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 43 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 tr 43 sách GK Sinh lớp 9

Cho hai thứ đậu thuần chủng hạt trơn không có tua cuốn và hạt nhăn có tua cuốn giao phấn với nhau được F1 toàn hạt trơn, có tua cuốn. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F2 có tỉ lệ: 1 hạt trơn, không co tua cuốn; 2 hạt trơn có tua cuốn; 1 hạt nhăn, có tua cuốn. Kết quả phép lai được giải thích như thế nào?

a) Từng cặp tính trạng đều phân li theo tỉ lệ 3 : 1.

b) Hai cặp tính trạng di truyền độc lập với nhau.

c) Hai cặp tính trạng di truyền liên kết.

d) Sự tổ hợp lại các tính trạng ở P.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

Cho hai thứ đậu thuần chủng hạt trơn, không có tua cuốn và hạt nhăn, có tua cuốn giao phấn với nhau được F1 toàn hạt trơn, có tua cuốn ⇒ Hạt trơn, có tua cuốn trội so với hạt nhăn, không có tua cuốn.

Quy ước:

A: hạt trơn; a: hạt nhăn

B: có tua cuốn; b: không có tua cuốn

Ở F2 có tỉ lệ: 1 hạt trơn, không có tua cuốn: 2 hạt trơn, có tua cuốn: 1 hạt nhăn, có tua cuốn ⇒ 4 tổ hợp giao tử

⇒ cả bố và mẹ đều cho 2 giao tử

Mà đề bài F1 (hạt trơn, có tua cuốn) thụ phấn với F1 (hạt trơn có tua cuốn)

Như vậy cả bố và mẹ dị hợp hai cặp gen mà chỉ cho ra 2 loại giao tử ⇒ quy luật di truyền liên kết.

⇒ Đáp án c

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 43 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON