ADMICRO
UREKA

Bài tập 30 trang 109 SBT Sinh học 8

Giải bài 30 tr 109 sách BT Sinh lớp 8

Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Cột 1 Cột 2 Cột 3

1. Trụ não

2. Não trung gian

3. Tiểu não

A. gồm vỏ chất xám nằm ngoài, chất trắng là các đường dẫn truyền.

B. gồm hành não, cầu não và não giữa. Chất trắng bao ngoài, chất xám là các nhân xám.

C. gồm đồi thị và dưộri đồi thị. Các nhân xám ở vùng dưới đồi là chất xám.

1...

2...

3...

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30

⇒ Đáp án: 1. B       2. C        3. A

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 109 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF