ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 46 Trụ não, tiểu não, não trung gian

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 46 về Trụ não, tiểu não, não trung gian online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 

AMBIENT
1=>1