Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 46 Trụ não, tiểu não, não trung gian

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 46 về Trụ não, tiểu não, não trung gian online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Hành não, não giữa, cầu não
  • B. Cầu não, hành não, tiểu não
  • C. Hành não, não giữa, não trung gian
  • D. Tiểu não, não giữa, não trung gian
  • A. Tủy sống
  • B. Não trung gian
  • C. Cầu não
  • D. Tiểu não
  • A. Có chất xám và chất trắng
  • B. Chất xám ở trong, chất trắng ở ngoài
  • C. Chất xám ở ngoài, chất trắng ở trong
  • D. Không có chất nào
  • A. Điều khiển hoạt động của cơ vân
  • B. Điều khiển hoạt động của các nội quan
  • C. Điều khiển hoạt động của quá trình trao đổi chất
  • D. Điều hoà thân nhiệt
  • A. Phối hợp cử động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể
  • B. Điều khiển hoạt động của các nội quan
  • C. Điều khiển hoạt động của quá trình trao đổi chất
  • D. Điều hoà thân nhiệt