YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 100 SBT Sinh học 7

Giải bài 10 tr 100 sách BT Sinh lớp 7

Đặc điểm không thuộc đặc điểm chung của lớp Chim là

A. mình có lông vũ bao phủ; chi trước biến đổi thành cánh; có mỏ sừng.

B. phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia vào hô hấp: tim có 4 ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ thể, là động vật hằng nhiệt.

C. đều biết bay và có khả năng bơi lội.

D. trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố, mẹ. 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Đặc điểm không thuộc đặc điểm chung của lớp Chim là đều biết bay và có khả năng bơi lội.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 100 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF