MOBILEAPP

Hỏi đáp về Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim - Sinh học 7

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Sinh HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (203 câu):

 • Cho những VD về các mặt lợi ích và tác hại của chị đối vs đời sống con người
  Theo dõi (1)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lập bảng và nêu tập tính của 10 loài chim
  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1. Hảy so sánh đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng bộ Già, bộ Chim ưng, bộ Cú. 2. Đặc điểm chung của lớp chim. 3. Cho những VD về mặt lơi ich và tác hại của chim đối với con người.
  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặc điểm chung của lớp chim

  Theo dõi (1)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sự đa dạng của lớp chim được thể hiện như thế nào?
  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bộ.............. đặc điểm cấu tạo ngoài: mỏ ngắn, khỏe; kiếm mồi bằng

  cách bới đất; cánh ngắn, tròn; chân to, con trống có cựa.

  A. Cú                 B. Chim ưng

  C. Gà                 D. Ngỗng

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Những đại diện nào sau dây (lều thuộc nhỏm c him bay ?

  A. Vịt trời, đà điểu, gà gô, diều hâu.

       B. Chim ưng, chim cánh cụt, vịt trời

       C. Cú lợn, chim ưng, vịt trời, gà gô.

       D. Chim ưng, vịt trời, đà điểu, chim cánh cụt.

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cấu tạo trong,Đa dạng,vai trò của lớp chim

  Giúp mik Tl vs

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • đặc điểm chung của lớp chim ?

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • vì sao tập tính của chim nhiều hơn bò sát

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1so sánh hệ tuần hoàn của chim bồ câu với bò sát ? Sự khác nhau ấy có ý nghĩa gì?

  2 So sánh hệ hô hấp của chim bồ câu với bò sát ? Sự khác nhau ấy có ý nghĩa gì đối với đời sống của chim ?

  3 Tại sao mỗi buổi sáng ta thường thấy rắn mối phơi nắng ? Việc làm ấy có ý nghĩa gì ?

  Theo dõi (1)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặc điểm chung và vai trò của lớp chim?

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hãy nêu 1 số tập tính của các loài chim

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của chim, thỏ thích nghi với điều kiện sống và đặc điểm chung ????

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1 lớp chim được chia làm mấy nhóm ? nêu đại diện

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • lop chim co vai tro gi doi voi doi song con nguoi

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nêu lợi ích và tác hại của chim trong tự nhiên và đời sống con người

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • so sánh sinh sản giữa chim và thỏ

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn ?

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trình bày đặc điểm chung của lớp chim. Chứng minh các đặc điểm

  Giúp mik câu trên nhé!

  Đặc điểm thì mik bt nhưng chứng minh thì ko hiểu lắm

  mik sắp thi rồi

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chứng minh sự đa dạng của lớp Chim

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho những ví dụ về các mặt lợi ích và tác hại của chim đối với con người.

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Câu 1: Vì sao Thú mỏ vịt và kanguru được xếp vào lớp Thú? Trình bày những đặc điểm của cá voi thích nghi với đời sống bơi lội trong nước?

  Câu 2: Nêu đặc điểm chung của lớp chim và thú?

  Câu 3: Hiện tượng đẻ con có nhau thai có gì tiên hóa hơn so với đẻ trứng?

  Câu 4: Trình bày và giải thích các đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù.

  Câu 5: Hãy minh họa bằng những ví dụ cụ thể về vai trò của Thú. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ lớp thú?

  Câu 6: Trình bày sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con ở động vật? Sự hoàn chỉnh các hình thức sinh sản có ý nghĩ gì?
  -----------
  Cần gấp ạ. Thứ 3 mình kiểm tra rồi.

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giải thích hiện tượng sau: Đôi lúc ta thường thấy chim,gà ăn những hạt sỏi nhỏ. Điều này có ý nghĩa gì?

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vai trò của lớp chim ?

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA