YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 153 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 tr 153 sách BT Sinh lớp 12

Mật độ cá thể của một loài

A. thường ít thay đổi trong quần xã.

B. thay đổi do hoạt động của con người nhưng không phải do các quá trình tự nhiên.

C. được xác định bởi quan hệ sinh thái giữa các loài trong quần xã.

D. cho ta biết số lượng cá thể có trong một đơn vị diện tích hay thể tích.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

  • Trong sinh học, loài là một bậc phân loại cơ bản. Loài là một nhóm các cá thể sinh vật có những đặc điểm sinh học tương đối giống nhau và có khả năng giao phối với nhau và sinh sản ra thế hệ tương lai.
  • Mật độ quần thể cho ta biết số lượng cá thể có trong một đơn vị diện tích hay thể tích

Vậy đáp án đúng là: D 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 153 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF