YOMEDIA

Vương Hằng's Profile

Vương Hằng

Vương Hằng

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 1
Điểm 8
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (6)

 • Vương Hằng đã đặt câu hỏi: Sinh học 12 Cách đây 1 năm

  `Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định da bình thường. Ở một quần thể người, cứ trung bình trong 10 người không bị bệnh thì có 1 người mang gen bệnh. Một cặp vợ chồng đều có da bình thường, nhưng phía bên người vợ có mẹ bị bạch tạng. Xác xuất để đứa con đầu lòng của họ bị bệnh bạch tạng là: 

  A. 5%

  B. 10%

  C. 25%

  D. 2,5%

 • N=1260 (nu) => L=2142 

 • Vương Hằng đã đặt câu hỏi: Sinh học 12 Cách đây 1 năm

  `Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định da bình thường. Ở một quần thể người, cứ trung bình trong 10 người không bị bệnh thì có 1 người mang gen bệnh. Một cặp vợ chồng đều có da bình thường, nhưng phía bên người vợ có mẹ bị bạch tạng. Xác xuất để đứa con đầu lòng của họ bị bệnh bạch tạng là: 

  A. 5%

  B. 10%

  C. 25%

  D. 2,5%

 • Vương Hằng đã đặt câu hỏi: Sinh học 10 Cách đây 2 năm

  Vì sao mỗi loại enzim thường chỉ xúc tác cho một loại cơ chất nhất định?

 • Vương Hằng đã đặt câu hỏi: Sinh học 10 Cách đây 2 năm

  Tại sao nói enzim có tính chuyên hóa cao?

Điểm thưởng gần đây (4)

 • Vương Hằng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Vương Hằng: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Vương Hằng: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Vương Hằng: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm