ON
YOMEDIA
VIDEO

2n =24. Hạt phấn thụ tinh: 75%, noãn: 100% => 96 hợp tử sau là 96 hạt. Tính NSTmt, NST đơn bội tiêu biến

1 loài TV thụ tinh kép, có 2n =24. Quá trình thụ tinh của hạt phấn là 75%, của noãn là 100% hình thành 96 hợp tử lưỡng bội sau đó thành 96 hạt.

a, tính số NST đơn bội mà môi trường cung cấp cho tb sinh hạt phấn và sinh noãn.

b, NST đơn bội bị tiêu biến?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a, Vì quá trình thụ tinh của hạt phấn là 75%, của noãn là 100% hình thành 96 hợp tử lưỡng bội sau đó thành 96 hạt nên số hạt phấn tham gia thụ tinh là 128 hạt phấn, số noãn tham gia thụ tinh là 96.

  Mỗi tế bào sinh hạt phấn sẽ tạo ra 4 hạt phấn đều tham gia vào quá trình thụ tinh, vì vậy số tế bào sinh hạt phấn là: 128/4 = 32 tế bào.

  Mỗi tế bào sinh noãn sẽ tạo ra 4 tế bào, trong đó chỉ có 1 tế bào tạo thành noãn để thụ tinh, vì vậy số tế bào sinh noãn là 96 tế bào.

  Số NST đơn bội mà môi trường cung cấp cho tế bào sinh hạt phấn và sinh noãn là 96 + 32 = 128 NST đơn bội.

  b, Số NST đơn bội bị tiêu biến là (96*3 + 32)*12 = 3840 NST đơn bội.

    bởi hi hi 01/11/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1