YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 112 SGK Sinh học 12

Giải bài 1 tr 112 sách GK Sinh lớp 12

Hãy trình bày các luận điểm chính của học thuyết Lamac.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Các luận điểm chính của học thuyết Lamac:

  • Tiến hóa không đơn thuần là sự biến đổi mà là sự phát triển có kế thừa lịch sử. Nâng cao dần trình độ tổ chức từ đơn giản đến phức tạp. 
  • Những biến đổi của cơ thể do tác dụng của ngoại cảnh hoặc do hoạt động của cơ quan đều được di truyền và tích lũy (di truyền tập nhiễm).
  • Điều kiện ngoại cảnh là nguyên nhân chính (động lực) gây ra sự biến đổi dần dần và liên tục của các loài, không có loài nào bị đào thải.
     

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 112 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON