YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 112 SGK Sinh học 12

Giải bài 2 tr 112 sách GK Sinh lớp 12

Hãy trình bày nội dung chính của học thuyết Đacuyn.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Nội dung chính của học thuyết Đacuyn:

 • Thế giới sinh vật thống nhất trong đa dạng.
  • Các loài sinh vật có nhiều đặc điểm giống nhau là do chúng được tiến hoá từ một tổ tiên chung.
  • Sinh vật đa dạng là do có được những đặc điểm thích nghi với các môi trường sống khác nhau.
 • Cơ chế tiến hoá dẫn đến hình thành loài là do CLTN.
  • CLTN là qúa trình đào thải các sinh vật có các biến bị không thích nghi và giữ lại các biến dị di truyền giúp sinh vật thích nghi.
  • Kết qủa cuả CLTN là hình thành nên các quần thể , loài có đặc điểm thích nghi với môi trường.
 • Chọn lọc nhân tạo giữ lại những cá thể có biến dị phù hợp với nhu cầu của con người và loại bỏ những cá thể có biến dị không mong muốn đồng thời có thể chủ động tạo ra các sinh vật có các biến dị mong muốn.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 112 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • thùy trang

  A. làm tăng tính đa dạng của loài. 

  B. làm cho các loài sinh vật có khả năng thích nghi với môi trường thay đổi. 
  C. làm phát sinh các biến dị không di truyền. 
  D. làm cho các loài sinh vật biến đổi dần dà và liên tục.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  A. cách li địa lí.

  B. cách li sinh thái.
  C. chọn lọc tự nhiên.
  D. phân li tính trạng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  A. Phát hiện vai trò của chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo trong sự tiến hoá của vật nuôi cây trồng và các loài hoang dại.

  B. Giải thích được cơ chế hình thành loài mới.
  C. Chứng minh toàn bộ sinh giới ngày nay có cùng một nguồn gốc chung.
  D. Đề xuất khái niệm biến dị cá thể, nêu lên tính vô hướng của loại biến dị này.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  A. chưa giải thích được cơ chế biến dị và di truyền biến dị.

  B. nhấn mạnh tính khốc liệt của đấu tranh sinh tồn.
  C. chưa giải thích được cơ chế hình thành loài mới.
  D. giải thích không đúng quá trình hình thành đặc điểm thích nghi.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Theo Đácuyn,

  bởi can tu 27/06/2021

  A. sự thay đổi một cách chậm chạp và liên tục của môi trường sống là nguyên nhân phát sinh loài mới.

  B. cơ quan nào hoạt động nhiều thì cơ quan đó liên tục phát triển.
  C. những đặc điểm thích nghi được hình thành do sự tương tác của sinh vật với môi trường là di truyền được.
  D. quần thể sinh vật có xu hướng duy trì kích thước không đổi trừ những khi có những biến đổi bất thường về môi trường.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhật Nam

  A. Đácuyn giải thích thành công sự hình thành đặc điểm thích nghi ở sinh vật.

  B. Đácuyn đã đề xuất khái niệm biến dị cá thể, nêu lên tính vô hướng của loại biến dị này.
  C. Đácuyn đã phát hiện vai trò sáng tạo của chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo.
  D. Đácuyn đã giải thích nguyên nhân phát sinh biến dị, nêu cơ chế di truyền các biến dị.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  A. Cá thể và quần thể là đối tượng chính chịu tác động của chọn lọc tự nhiên.

  B. Biến dị cá thể phát sinh do biến dị đột biến và biến dị tổ hợp.

  C. Tiến hóa là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng thích nghi.  

  D. Biến dị cá thể là nguồn nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON