YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 112 SGK Sinh học 12

Giải bài 3 tr 112 sách GK Sinh lớp 12

Nêu những khác biệt giữa học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Những khác biệt giữa học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac:

     vấn đề so sánh

Theo Lamac

Theo Đacuyn

Nguyên nhân tiến hóa

 Do ngoại cảnh hay tập quán hoạt động thay đổi qua không gian và thời gian.

 Do chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật.

Cơ chế tiến hóa

 Là sự di truyền các đặc tính thu được trong đời cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động.

 Là sự tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.

Hình thành đặc điểm thích nghi

  Do ngoại cảnh thay đổi chậm, sinh vật có khả năng phản ứng kịp thời và phù hợp nên không bị đào thải.

 Do biến dị phát sinh vô hướng. Sự thích nghi hợp lý đạt được thông qua sự đào thải dạng kém thích nghi.

Hình thành loài mới

 Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian, tương ứng với sự thay đổi của ngoại cảnh.

 Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian dước tác dụng của chọn lọc tự nhiên, theo con đường phân li tính trạng từ 1 gốc chung.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 112 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON