ADMICRO
VIDEO

Bài tập 10 trang 59 SBT Sinh học 10

Giải bài 10 tr 59 sách BT Sinh lớp 10

Vẽ và mô tả cấu trúc của ti thể? Tại sao ti thể được xem như là nhà máy điện (trạm năng lượng) của tế bào? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

  • Ti thể có khả năng phân giải các chất hữu cơ dự trữ giàu năng lượng (glucôzơ hay lipit...) để tạo năng lượng tích trong các liên kết cao năng của phân tử ATP (các liên kết cao năng dễ dàng bị bẽ gãy để tạo ra năng lượng kịp thời hơn so với chất dự trữ). 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 59 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF