ADMICRO
VIDEO

Bài tập 45 trang 71 SBT Sinh học 10

Giải bài 45 tr 71 sách BT Sinh lớp 10

Những điều nào sau đây nói không đúng về chức năng của ti thể?

(1) Chuyển năng lượng hoá học thành năng lượng ATP dễ sử dụng, cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào.

(2) Tạo ra các sản phẩm trung gian là nguyên liệu để tổng hợp các chất.

(3) Từ chất vô cơ tổng hợp nên các chất hữu cơ cho cơ thể.

(4) Chuyển quang năng thành hoá năng.

Phương án trả lời đúng là:

A. (1), (2).

B. (2), (3).

C. (1),(4).

D. (3), (4). 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45

  • Các ý không đúng về chức năng của ti thể là: (3), (4).

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45 trang 71 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF