ADMICRO
VIDEO

Bài tập 5 trang 56 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 5 tr 56 sách GK Sinh lớp 10 NC

Chọn phương án đúng. Số lượng ti thể và lục lạp trong tế bào được gia tăng như thế nào ?

a) Chỉ bằng sinh tổng hợp mới

b) Chỉ bằng cách phân chia

c) Nhờ sự di truyền

d) Sinh tổng hợp mới và phân chia

e) Nhờ cách liên kết của các túi màng sinh chất 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Số lượng ti thể và lục lạp trong tế bào được gia tăng bằng sinh tổng hợp mới.

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 56 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF