ADMICRO
VIDEO

Bài tập 8 trang 59 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 tr 59 sách BT Sinh lớp 10

Hãy vẽ sơ đồ cấu tạo của lục lạp và ti thể? Nêu những đặc điểm khác nhau về cấu trúc của chúng?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Ti thể

Lục lạp

Màng trong gấp khuc thành mào

Không

Trên mào chứa nhiều enzim hô hấp

Không

Không có cấu trúc grana

Không có chất diệp lục và enzim quang hợp

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 59 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF