ADMICRO
VIDEO

Bài tập 42 trang 70 SBT Sinh học 10

Giải bài 42 tr 70 sách BT Sinh lớp 10

Cho các nhận định sau :

(1) Màng ngoài có diện tích nhỏ hơn diện tích màng trong.

(2) Màng ngoài không chứa hệ enzim hô hấp, màng trong có chứa hệ enzim hô hấp.

(3) Màng ngoài và màng trong đều có một lớp phôtpholipit.

(4) Màng ngoài trơn nhẵn, màng trong gấp nếp tạo nên các mào.

Trong những nhận đinh trên, những nhận định nào là điểm khác nhau giữa màng trong và màng ngoài của ti thể?

A. (1),(2),(3)

B. (2), (3), (4).

C. (1), (2), (4),

D. (1),(2),(3),(4). 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42

  • Điểm khác nhau giữa màng trong và màng ngoài của ti thể là: (1), (2), (4).

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42 trang 70 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF